Povede se konečně rozdělit sportovní milióny?

Již potřetí v řadě bude na programu jednání berounského zastupitelstva bod týkající se rozdělení dotací na podporu sportovní činnosti ve městě. Jak to dopadne tentokrát? Našla „expertní skupina“ nějaké řešení problému, na kterém si opakovaně vylámala zuby sportovní komise? Výsledek budeme znát v pondělí 19. září večer.

Následující text vyšel v tištěné podobě našeho magazínu krátce před červnovým zasedáním zastupitelstva. Rozdělení sportovních dotací bylo ale hned na začátku jeho jednání staženo z programu. Pro oživení problematiky jsme se rozhodli publikovat text znovu, tentokrát on-line. Některé věco jsou jinak. Například to, že při hledání schůdného řešení nahradila sportovní komisi (poradní orgán rady města) expertní skupina. To podstatné ale zůstává - schválená a podle všech dostupných informací nezměnitelná pravidla, podle kterých se mají finanční prostředky rozdělit. Teď už ale dejme prostor tři měsíce starému, ale dle našeho názoru stále platnému, textu.

Sportovní dotace se rozdělují každý rok, a nikdy okolo toho nebyl takový humbuk jako letos. Co je příčinou? Hlavním důvodem je skutečnost, že při jakémkoli rozdělení dotace jsou na konci procesu více spokojení žadatelé a méně spokojení žadatelé. S tím nikdo nic nenadělá.

Protože heslem doby je transparentnost, snaží se každý rozumný poskytovatel dotace nastavit pravidla jejího rozdělení tak, aby byl schopen výsledek zdůvodnit a obhájit. Po nedávné změně legislativy, kdy začala pro poskytování dotací z městských pokladen platit přísná pravidla daná zákonem, je k tomu o důvod více.

Komise hledala a našla

Volení zástupci lidu si pro efektivnější a odbornější správu svěřeného města zřizují nejrůznější poradní orgány. Jedním takovým je v Berouně sportovní komise. K jejím tradičním úkolům patří připravit návrh rozdělení finančních prostředků z dotace pro daný kalendářní rok. Na podzim loňského roku byla komise pověřena radou města, aby nově zpracovala pravidla rozdělování peněz na podporu sportu. Zadání bylo jednoduché – nesmí to být moc složité, mělo by to být co nejspravedlivější, musí to odpovídat platné legislativě a v neposlední řadě to musí být zpětně kontrolovatelné. Devítičlenná sportovní komise hledala, až našla. Výsledkem její práce je řešení geniálně jednoduché, spravedlivé a transparentní. Podstatná část celkové sumy se podle něj rozdělí pomocí jednoduchého kritéria. Stručně by se dalo shrnout následovně: „Řekněte nám, kolik u vás pravidelně sportuje dětí a kolik vám za rok zaplatí jejich rodiče. My následně z rozpočtu města přispějeme prostřednictvím žádajících oddílů všem malým sportovcům bez ohledu odvětví, kterému se věnují, stejným procentem částky, kterou si sami přispívají. To podstatné je tak postaveno na několika jasně daných a v účetnictví každého žadatele snadno ověřitelných číslech. Nová kuchařka na rozdělování sportovních miliónů byla v komisi jednomyslně schválena a předložena městské radě. Ta navrhované řešení bez připomínek akceptovala a dotační program schválila. Zdálo se, že vše je na nejlepší cestě.

Hrajeme podle pravidel, která jsme si dohodli

Do 5. února 2016 mohly subjekty, které splňovaly předepsaná kritéria, podat na radnici své žádosti, vypršením tohoto termínu přešla iniciativa na městské úředníky a úřednice. Podle zadání, které vypracovala a schválila sportovní komise a následně požehnala městská rada, začala vznikat výsledková tabulka. Na pravidlech, podle kterých se v ní bude počítat, se všichni kompetentní dopředu domluvili, takže výsledek neměl být žádným velkým překvapením. Jenže je to sport, takže není dopředu nikdy jasné, jak to skutečně dopadne. Jsou tady favorité, za které mluví tradice a historický respekt, ale nikdy nejde vyloučit, že se objeví někdo, kdo překvapí. Tak to prostě je. Sportovní klání není plánované hospodářství. Papírově silný hráč může podcenit přípravu a zezadu nečekaně nastoupí někdo, s kým se původně tolik nepočítalo. Pokud je to v rámci předem domluvených pravidel hry, je to tak správně. To ke sportu patří.

To je ale překvapení!

O sportovní dotace pro rok 2016 se ucházelo celkem 21 žadatelů, v naprosté většině se jednalo o subjekty, které se v místním sportu pohybují mnoho let a jsou tradičními příjemci finanční podpory ze strany města. Z tohoto pohledu se letos nic nového neudálo. Řádově srovnatelná je i celková suma, kterou město ze svého rozpočtu vyčlenilo. Tak proč je kolem sportovních dotací letos tolik povyku? Důvodem je již zmíněná změna pravidel pro výpočet jednotlivých příspěvků. Slovo výpočet je v předchozí větě zcela na místě. Peníze se totiž nově rozdělují na základě jednoduché matematiky a do vypočteného výsledku není prakticky možné zasahovat. To je základní princip té tolik žádané transparentnosti. Výsledná čísla jsou taková, jaká jsou. Pro někoho je to příjemné překvapení, pro jiného nečekaně tvrdý střet s realitou.

Kdo chce koho ošidit?

Jeden z žadatelů, pro kterého je nově vypočtená finanční podpora jen zlomkem toho, na co byl po léta zvyklý, a co očekával i v letošním roce, se aktuálně snaží zpochybnit výsledek práce městských úředníků a členů sportovní komise. Ten je ale podle všeho více-méně správný. Tedy v souladu s pravidly, jaká byla pro příslušný dotační titul na začátku vyhlášena, a která nelze zpětně v ničem doplňovat, zpřesňovat a natož měnit. I když by to bylo po všeobecné dohodě a případná změna by umožnila najít cestu z nepříjemné situace. A situace nepříjemná opravdu je. Způsob rozdělení rozhodující části dotace na sport totiž letos vychází nově z principu, který je opravdu jednoduchý, ale na který se někteří žadatelé nestačili připravit. Nová pravidla opravdu nejsou namířena proti někomu konkrétnímu ani ve prospěch někoho jiného. Jen začala platit příliš rychle a na někoho tak dopadla nečekaně tvrdě. Důležité je na tomto místě konstatovat, že to nebylo záměrem ani cílem těch, kdo je připravovali. Na samotném začátku totiž bohužel vypadla ze zadání pro letošní rok plánovaná „záchranná síť“ v podobě pevně stanoveného maxima meziročního poklesu příspěvku pro jednotlivé žadatele. To mělo dát všem, kdo by o to stáli, dost času na přizpůsobení se novým podmínkám. V praxi nejde o nic jiného, než zanést všechny od rodičů vybrané příspěvky do účetnictví oddílu. Protože právě oficiálně vykazovaná výše příjmů je rozhodujícím kritériem pro výpočet výše poskytnuté dotace. Jenže jak už bylo výše konstatováno, pravidla bohužel není možné měnit ani v případě, že by šlo o odstranění chybičky, která se vloudila.

Jak to vidí nestranný pozorovatel

Problematikou sportovních dotací jsem se nikdy v minulosti příliš nezaobíral. A nebýt toho, že se okolo rozdělování letošní finanční podpory strhla taková mela, nevěnoval bych tomuto tématu pozornost asi ani tentokrát. Jenomže ona se strhla. Na zastupitelstvu padala v přímém přenosu slova, která se na oficiální jednání příliš nehodí, sem a tam putují otevřené dopisy s vyhraněnými stanovisky a reakce na jejich obsah. Atmosféra je plná emocí a pod tím vším se skoro ztrácí to podstatné. Tedy skutečnost, že loni vypracovaný a schválený způsob dělení dotace mezi jednotlivé žadatele je v základním principu geniálně jednoduchý a do značné míry spravedlivý. Chyba rozhodně není v pravidlech hry. Na základě letošních zkušeností je bude asi potřeba drobně zpřesnit, ale hlavně všem pořádně vysvětlit. A když píšu všem, tak nemyslím jen funkcionáře sportovních oddílů, ale i rodiče dětí, kterým tímto způsobem radnice přispívá na organizované sportování jejich dětí.

hlasovalo celkem: 356

Diskuse ke článku (0)


Přidat komentář

Povolené HTML značky: <b><i><br>Přidat nový komentář:


Komerční sdělení

Máte chuť na něco opravdu dobrého? Zastavte se na Zastávce!

Máte chuť na něco opravdu dobrého? Zastavte se na Zastávce!

(12. březen 2017) Na trase každého správného výletu má být občerstvení. Hospoda, restaurace, stánek, kiosek… Toto pravidlo…

Reklama
yoga